Erik Direks
Biggen, Geboortegewicht, Genetische aanleg, Gewicht, RFID oormerken, voederconversie, voeropname

Big data in de varkenshouderij

Big Data, wat is dat eigenlijk? Laat ik beginnen met een definitie. Die is er niet. De data kunnen van alles zijn als het maar digitaal is: video, audio, tekst, cijfers. Sommigen scharen alle data die niet meer op één pc passen onder Big Data. De wereld komt vol te hangen met sensoren – toegangspoorten, camera’s, […]