Marktgericht denken, alle sub-processen optimaliseren.

relatie toomgrootte en uitvalpercentage

voederconversie

Varkens houden

Modern varkens houden is het zo efficiënt mogelijk omzetten van voer in vlees, oftewel produceren wat de markt vraagt. Marktgericht produceren dus want de afnemer bepaalt. Belangrijk hierbij is dat alle sub-processen zoals fokkerij, stalklimaat, voergift, gezondheid, invloed op milieu het einddoel dienen. Alles wordt uiteindelijk gemeten op het moment van leveren aan de verwerkende industrie. Daar vind de ultieme afrekening plaats. Het hoogste rendement kan alleen gehaald worden als alle sub-processen geoptimaliseerd worden.

VleesGebruiksvarken

Eerst even dit. In onze vorige blog bleek dat het varken in 185 verschillende producten gebruikt wordt. Wij spreken dus liever niet van een vleesvarken maar gebruiksvarken. De vlag moet de lading dekken!

Meten is weten

Ieder productieproces heeft een doel. Vanuit dat doel stel je de productie eisen op. Ik gebruik altijd het voorbeeld van een route planner. Om de route te kunnen berekenen geef je eerst het adres waar je heen wilt, het doel. Daarna geeft het systeem je 2-3 mogelijke routes.

Zo werkt met het plannen van productie eigenlijk ook. Bepaal het doel en daaruit volgen de eisen om dat doel te halen. Dus als het doel goede, gezonde, snel groeiende varkens zijn, aan welke eisen moet je dan voldoen om dat doel te halen. Wat is de route naar dat doel.

Een tweede voorwaarde op weg naar het doel is “waar ben je nu”. Als het doel Groningen is dan is de route vanuit Amsterdam anders dan vanuit Maastricht. Het maakt dus verschil waar je je in het productieproces bevindt.  Let op, het doel is nog steeds hetzelfde alleen de te volgen route is anders.

Het doel heiligt de middelen

Als je naar de huidige varkenssector kijkt heeft iedereen dan wel hetzelfde doel voor ogen? Levert iedereen wel  het beste product dat optimaal bijdraagt aan het gestelde doel?relatie toomgrootte en uitvalpercentage
Zo kun je je afvragen in wiens belang het is dat de worpgrootte jaarlijks toeneemt. Het is statistisch bewezen dat het geboortegewicht dan afneemt. Een lager geboortegewicht betekent lagere groei en meer uitval. Is het leveren van een groep biggen met een gemiddeld gewicht van 25 kg aan de vleesvarkenhouder voldoende? De praktijk b
ewijst dat er vaak een gigantische spreiding in de geleverde gewichten zit ? Is dat de bijdrage aan het doel die je graag wilt zien?

 

Marktgericht denken

Iedereen weet dat het beter kan en moet. Wordt het dan niet eens tijd om daar wat aan te gaan doen? We kunnen natuurlijk gewoon blijven denken dat het onze tijd wel duurt, maar dat is levensgevaarlijk voor je bedrijf. Kijk maar eens naar Nokia, de mobieltjes maker. Bijna iedereen van 25 jaar en ouder heeft in het verleden wel 1 of meer Nokia’s gehad. Prachtige producten voor die tijd! Nokia was heer en meester in mobieltjes land. Maar was als marktleider helemaal niet bezig met de behoefte van de markt. Gewoon volpompen die markt en klaar!  De afgelopen week stond er in de krant dat Microsoft de overname van Nokia heeft voltooid. Nokia is niet meer!! Niet op tijd geschakeld en in een paar jaar volledig van de markt geveegd.

Je kunt als sector dus gewuniformiteit geleverde koppels varkensoon doorgaan met het korte termijn denken. Produceren wat jou goed uitkomt. De markt? Ha, die moet maar zien, die heeft toch geen keus. Maar vroeg of laat krijg je de rekening.

Wordt het niet eens tijd om gezamenlijk te gaan voor het ultieme doel, het produceren van een gezond, snelgroeiend varken dat een lage impact heeft op het milieu. Dat betekent dieren houden waar  alles van bekend is, die goed groeien in alle fases van hun leven.  Een laag uitval percentage en zelden ziek zijn hoort daar zonder meer bij. De huidige status quo handhaven is geen optie. Stilstand is achteruitgang en geeft  alleen maar verliezers. Over naar marktgericht denken dus.