Zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd……

dromen

Vannacht heerlijk gedroomd. Ik droomde over een 19 cent hogere kostprijs (verklaring NVV, LTO), varkenshouders zonder vleesbenul (Van Kasteren), van BIG Business (Paul Bens) en zo nog een aantal dingen.

Ik droomde dat ondernemers die met een 19 cent hogere kostprijs nog steeds in staat zijn om te overleven, wel heel goed moeten zijn. Dat dit ondernemers moeten zijn zich continu aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Kortom ondernemers die innoveren. Want het zijn niet de sterkste ondernemers die overblijven (denk aan V&D in haar glorie jaren) maar diegenen die snel en goed inspelen op de veranderende omstandigheden (zoals bv Wehkamp die in dezelfde markt als V&D wel scoort).

Ik droomde dat er nog veel te halen is als we een beter besef van de vleeskwaliteit weten te ontwikkelen. Niet meer gewoon wekelijks varkens afleveren maar produceren waar je klant om vraagt. Gericht produceren met lage faalkosten en datgene leveren wat afgesproken is. Zodat je een tevreden afnemer hebt. Dan is het belangrijk het verwachtingspatroon van je klant te weten en dat proberen te overtreffen. Dat overtreffen zit ‘m vaak in de details en die ervaar je alleen maar als je oprechte interesse toont in je klant. Kwaliteitsmanagement is vrijwel altijd het gevolg is van zorgvuldige en nauwkeurige analyse en vervolgens daarop gebaseerde planning. De kwaliteit van een product of proces moet niet meer een toevallige uitkomst zijn, maar iets wat een logisch gevolg is van de beheersing van het proces.

Ik droomde dat de vermeerderaar en de vleesvarkenhouder samen in één keten werken. Want de beide schakels kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen (Michael Porter)

Samen maken ze honing
Samen maken  ze honing

Daarbij kan de relevante informatie onderling gedeeld worden zodat zaken als leeftijd, geboortegewicht, speengewicht en gezondheid gewoon voor een ieder op afroep beschikbaar zijn. Zo werken ze samen aan het reduceren van faalkosten, aan een product van een hoge kwaliteit met een goede marge.

Ik droomde dat dit alles vandaag al tot de mogelijkheden behoort. Alles wat nu nog nodig is zijn ondernemers met het lef hebben om het te gaan doen. Net zoals je lef nodig hebt om te produceren in een omgeving met een 19 cent hogere kostprijs. Dat het energie kost om klantvriendelijk te ondernemen maar dat het een geweldig potentieel ontsluit.  Dat hier nog een scala aan faalkosten zijn die vrijwel allemaal opgelost kunnen worden. Dat het delen van informatie tussen de onderlinge productieschakels technisch zonder meer mogelijk is.

darwin

 

Een zacht aanzwellend geluid haalt me uit mijn droom. Mijn smartphone annex mailbox annex fototoestel annex barcodescanner annex wekker (over innovatie gesproken) vertelt me dat het tijd is om op te staan . Innoveren, dat doet de natuur continu zo ontdekte Darwin al lang geleden. Het gaat, vrij vertaald, via het “adapt or die” principe. Als je niet innoveert ga je er vroeg of laat onherroepelijk uit.

 

Ik schuif de gordijnen open en zie een stralende zon opkomen. Je ruikt de aanstormende lente. Ik staar naar buiten en denk terug aan mijn droom. Is de Nederlandse varkenssector op weg naar de uitgang (is mijn droom een bedrog) of is staan we aan het begin van de volgende spannende innovatie. Ik zou het wel weten…..