Smart Farming

70% hogere productie, dat is de voorspelling van de FAO voor 2050. Dat is nodig om de wereldbevolking te voeden. Die is dan circa 9,6 biljoen. Met de huidige methodes gaat dat niet lukken. Er is doodeenvoudig het land niet voor maar ook de klimaatverandering, beschikbaarheid van water en andere grondstoffen en, niet te vergeten, de benodigde arbeid zetten het huidige model onder druk. Om aan de toekomstige vraag te voldoen zullen we dus anders, slimmer moeten produceren. Daarom is Smart Farming niet een vraag maar een MUST!

Automatiseren

Alles wat automatisch gaat kost nagenoeg geen arbeid en levert betrouwbare informatie. Die informatie wordt gebruikt voor het signaleren van afwijkingen in het dagelijkse patroon. Zo krijg je een instrument om je productieproces te sturen. Altijd in real time wat adequaat en snel ingrijpen mogelijk maakt. Een absolute voorwaarde om efficiënt te produceren. LeeO gebruikt de modernste technologie om je productieproces te automatiseren.

Effectiviteit

Efficiënt produceren is een vereiste om winst te maken, nu en in de toekomst. Een voederconversie (VC) berekenen van dieren die inmiddels geslacht zijn heeft weinig waarde. De omstandigheden van de huidige groep dieren zijn immers compleet anders. De VC van een vorige groep dieren gebruiken is daarom eigenlijk geen optie. Efficiënt produceren betekent continu monitoren van het proces en verspillingen uitbannen. Zo moet bijvoorbeeld een VC eigenlijk elke dag gemeten worden. Zodat je kunt ingrijpen als de waarde teveel begint af te wijken. Maar er is veel meer van invloed op je resultaat. Denk daarbij aan biggensterfte, hogere gezondheidsstatus, betere groei, wateropname enzovoort. Tegelijkertijd krijg je meer grip op het gebruik van grondstoffen zoals b.v. voer en water. Op het gebied van reproductie is ook nog veel te halen door uitval (lees sterfte) terug te dringen. De toekomst is aan de bedrijven die beter produceren, faalkosten terugdringen en continue efficiënter worden . Oftewel “heb jij je productieproces in de grip.”

Management

Groei begint de dag dat het dier geboren wordt. Het geboortegewicht is daarmee het startpunt van je metingen want daar begint het groeiproces. Maar ook het speen- en slachtgewicht zijn onmisbare gegevens als je echt de groei wilt weten. Met LeeO kun je dat  allemaal heel makkelijk registreren. Maar ook gezondheid is een belangrijke graadmeter. Alle behandelingen, het gebruikte medicijn en de hoeveelheid, de inseminaties, zelfs de temperatuur tijdens het insemineren, alles leggen we vast. Zodat jij een goed inzicht krijgt in je productie. Of beter gezegd, waar je je productie kunt verbeteren, de fouten en verspillingen er uit kunt halen.

Meer weten? Neem contact met ons op!